Синоніми до слова Послідовний

Синоніми до слова Послідовний

 1. консеквентний
 2. (ряд) безперервний
 3. (хід подій) хронологічний
 4. (зміни) поступовий
 5. (думку) логічний
 6. закономірний
 7. (курс) цілеспрямований

Приклади використання слова Послідовний

 • Послідовний метод кодування передбачає виокремлення певних розрядів коду під певні ознаки.
 • Послідовний метод — кодування передбачає виокремлення певних розрядів коду під певні ознаки.
 • Послідовний метод розподіляє ресурси між роботами відповідно до встановлених пріоритетів, кожного разу розглядаючи одну роботу за другою.
 • Послідовний до кінця, як і всі подібні йому чудовиська, Слінктон опанував себе й прибрав викличний вигляд, досить холоднокровний і спокійний.
 • Послідовний еволюціоніст Г. Спенсер заперечував втручання держави в соціальні питання, що перешкоджає необхідній адаптації суспільства до свого середовища.
 • Послідовний технологічний зв’язок, якому притаманна відкрита мережа зв’язків між виробництвами, що спеціалізуються на виробництві однорідного кінцевого продукту.
 • Послідовний та паралельний методи використовуються для кодування об" єктів, що характеризуються декількома ознаками і класифікуються за ієрархічним або фасетним методом.
 • Послідовний засіб — формування коду класифікаційного групування чи об" єкту класифікації з використанням кодів послідовно розміщених підпорядкованих групувань, що одержують при ієрархічному засобі класифікації, та його присвоєння.
 • Послідовний метод кодування — це утворення коду класифікаційного угруповання або об" єкта класифікації з використанням кодів послідовно розташованих підпорядкованих угруповань, отриманих за допомогою ієрархічного методу класифікації.
 • Послідовний метод кодування — це створення коду класифікаційного групування і (чи) об" єкта класифікації з використанням кодів послідовно розміщених підпорядкованих групувань, отриманих за ієрархічного методу класифікації, і його присвоєння.