Синоніми до слова Засоби

Синоніми до слова Засоби

Приклади використання слова Засоби

Вертикальні засоби призначені для підтримки конкретних областей ринку: фінансової діяльності, промислового виробництва, медицини і т.д.

Зауважимо, що сучасні програмні засоби для управління даними і СУБД характеризуються відносною гнучкістю і простотою використання в межах колективу користувачів.

Безпосередній вплив на ефективність реклами справляють такі чинники: товар, який рекламується; саме рекламне звернення та засоби інформації, що використовуються для поширення рекламних звернень.

У разі участі фасілітатора у створенні групового рішення учасники зборів використовують інструментальні засоби ГСППР, але сам процес не буде керуватися цими засобами.

У бухгалтерському обліку основні засоби праці оцінюють також і за балансовою вартістю.

Це й дорогі обробні центри, верстати з програмним керуванням, роботи-маніпулятори, комп’ютерні засоби для автоматизації виробництва тощо.

На основні засоби, не придатні для використання, інвентаризаційні комісії складають акти на списання.

Тобто, у цій моделі беруть участь: рекламодавець (комунікатор), рекламна агенція, засоби масової інформації (носій звернення) та цільова аудиторія (реципієнт).

Засоби щодо їх задоволення численні, і вони передбачають альтернативне використання.

Натомість кавалерійський корпус утримував суцільність своїх частин, але на це він мав досить радіоапаратів, а його частини — однорідні швидкі засоби пересування.