Синоніми до слова Ресурси

Синоніми до слова Ресурси

  1. запаси
  2. джерела
  3. можливості
  4. засоби
  5. кошти
  6. (людські) кадри

Приклади використання слова Ресурси

РАХУНОК РОЗПОДІЛУ ПЕРВИННОГО ДОХОДУ Використання Ресурси

Тітьонко О., Система макроекономічного рахівництва

РАХУНОК ВТОРИННОГО РОЗПОДІЛУ ДОХОДУ Використання Ресурси

Тітьонко О., Система макроекономічного рахівництва

Ресурси: сировина, матеріали, напівфабрикати, паливо

Батенко Л., Планування діяльності підприємства

РАХУНОК ВИКОРИСТАННЯ НАЯВНОГО ДОХОДУ Використання Ресурси

Тітьонко О., Система макроекономічного рахівництва

Ресурси, застосовувані в процесі операційної діяльності.

Омельяненко Т., Операційний менеджмент

Ресурси можуть бути вихідні, природні та похідні, штучні.

Івахненко В., Курс економічного аналізу

Ресурси вкладені в приміщення, обладнання та інші непрацюючі активи

Парасій-Вергуненко Ірина, Аналіз банківської діяльності

РАХУНОК УТВОРЕННЯ ДОХОДУ ЗА СЕКТОРАМИ ЕКОНОМІКИ Використання Ресурси

Тітьонко О., Система макроекономічного рахівництва

Ресурси, фактори (чинники), резерви виробництва, їх класифікація.

Івахненко В., Курс економічного аналізу

Ресурси праці ві-дображають характер відтворення населення як частина цілого.

Васильченко В., Управління трудовим потенціалом