Синоніми до слова Знеславлювати

Синоніми до слова Знеславлювати

Приклади використання слова Знеславлювати

Щоб ослабити державу, треба знеславлювати авторитет короля, царя, гетмана чи президента.

Він знав: щоб деморалізувати армію, треба знеславлювати авторитет її генерала.

Хвалити Христа — зна чить хвалити християн, знеславлювати Хри ста — значить знеславлювати християн.

Ворожі сили, щоб духовно роззброїти вій сько, старатимуться, засобами не переби ра ючи, знеславлювати полководця.