Синоніми до слова З-проміж

Синоніми до слова З-проміж

Приклади використання слова З-проміж

Проміж зілля на покуті блимнула як біль: на головці шапочка вишита коциком та роз мальована сухозолотом …

Негайно зчинилися швидкі й смертоносні бійки проміж козацькими і польськими під' їздами, котрі в пошуках «язиків», здобичі і лицарської слави кинулися одне назустріч одному через брід, який власне являла собою Росолевецька переправа.

ВВП не враховує ту частину випуску, яка є проміж-ною продукцією (проміжним споживанням).

Д’Артаньян вирішив: цього простору для нього цілком досить , — і поспішив уперед, сподіваючись проскочити проміж них.

Заходові облаки, як сувій золотоглаву проміж соболі, понад чорнобір.

Навпаки, переважну більшість окремих проявів панування можна розгля дати або як комбінацію кількох типів, або як проміж ний стан між ними.

А тілько ви за двері, щонайчервоніші навтіки, котра на піч проміж сушеницю, а котра в комору, у глечик із молоком …

Частина суми контракту може бути сплачена одразу піс-ля його укладення, частина — після виконання певного (проміж-ного) етапу замовлення, решта — після підписання акту при-ймання — здачі.

Слід ішов проміж дерев, Мустафа підняв руку, їхні очі зустрілися, і Драгон кивнув.