Синоніми до слова З тенденцією

Синоніми до слова З тенденцією

Приклади використання слова З тенденцією

Сталою тенденцією є збільшення частки туристичних послуг.

Важливою тенденцією на ринку сировинних товарів є також підвищення вимог імпортерів до екологічної безпеки товарів, що поставляються.

Я завважив теж змісця те, що я назвав тенденцією до популяризації і цій тенденції приписав наявні в перекладах пропуски тих мітологічних і ритуалістичних реалій, якими ряс ніють оригінали гимнів.

Але ви-значальною тенденцією такої взаємодії є розширення і посилення економічних та соціальних функцій держави.

Основною тенденцією розвитку механізму рабовласницької держави є створення централізованого апарату на основі призначення.

Тому, центральною є проблема боротьби з такою тенденцією, постійний пошук нової ринкової ніші чи нових форм організації просування товару на ринок.

Основною тенденцією розвитку світового ринкового механізму є укрупнення його виробничих і посередницьких структур, що може здійснюватись через їх об" єднання або поглинання одне одного.

Не вдаючись до історичних екскурсів, бачимо, що головною тенденцією розвитку людства є «глобалізація» та «інтернаціоналізація» зв’язків людей і країн, що неминуче приводить до еволюційного збільшення «площі Перікла» до всесвітніх масштабів.

Вище вже йшла мова про те, що новий стиль в його найзагальнішому вигляді характеризується тенденцією до знищення «людських, надто людських» елементів і до збереження тільки суто художніх.