Синоніми до слова Каста

Синоніми до слова Каста

 1. (відособлена) секта
 2. група
 3. верства
 4. прошарок
 5. (кліка) камарилья
 6. мафія

Приклади використання слова Каста

 • В Індії були стани — касти, наприклад, жерців, воїнів, селян.
 • Він був руський патріот, типовий представник того старого попівського патріотизму, що бачив націю виключно в попівській касті.
 • Життя попівське так ув’язненеє одвічні рами, так опреділене [визначене] на багато літ уперед. Прикріплене до непорушної доктрини, робить і саму касту непорушною.
 • Офіцерський склад царської армії залишився майже цілком дворянським і являв собою особливу касту, яка різко відрізнялася від солдатської маси.
 • Красс розгромив збунтованих полко вод ців Ганника і Каста.
 • Каста сюдрів складається з елементів, що їх завданням є віддавати особисті послуги для згаданої спільноти.
 • Каста кшатріїв (лицарів) репрезентує адміністративні, оборонні й організаційні елементи згаданої спільноти.
 • І так: Каста Брагманів, тобто жреців, репрезентує інтелекту альні, ідеалістичні і творчі елементи історично-розвоєвої спіль ноти.
 • Каста вишколених людей, які згуртувалися навколо майстра Йозефа Кнехта, прагне зберегти універсальні духовні вартості у вибудуваній державі-ордені.
 • Можна заперечити, що така, виходить, Касталія-навмисне відгороджений від навколишнього світу клаптик землі, і що первісність — зайвий доказ Каста-лійської ідеальності.