Синоніми до слова Прошарок

Синоніми до слова Прошарок

Приклади використання слова Прошарок

Усе суспільство стало одним середнім класом, над яким був тонкий прошарок еліти (причому елітарність не можна була передати в спадок), а під ним — незначна група люмпенів.

При цьому по трібно враховувати, що із середини ХІІ ст. формується та існує потужний прошарок службового галицького та волинського боярства, який згодом розвинувся у дворян ський прошарок.

Літопис чітко фіксує випадки зовнішніх впливів на боярський прошарок.

Але у колективі обов’язково має бути прошарок професіоналів.

Отож не маси з їхніми повсякденними потребами, а лише невеликий прошарок заможних класів був зацікавлений у розвитку міжнародного обміну.

Тут Гюго називає «королівством Арго» декласований прошарок тогочасного Парижа. йшла імперія Галілеї.

Значним є прошарок недержавних підприємств, на нових принципах будується функціонування підприємств, заснованих на державній власності.

Щоб створити сприятливі умови для впровадження інновацій, треба цілеспрямовано формувати всі складові норми, треба формувати численний соціальний прошарок інноваторів, навчати й виховувати його.

Колишнє ціле — структура племен включала в себе як свою частину — прошарок воїнів.