Синоніми до слова Комунікаційний

Синоніми до слова Комунікаційний

Приклади використання слова Комунікаційний

Комунікаційний процес — це обмін інформацією між двома або більшою кількістю людей.

Перед собакою глибокий комунікаційний люк, на дні якого, на трубах, лежить його друг.

Коли ж прикладна програма виконується на локальному вузлі, БД знаходиться на віддаленому вузлі і там же виконується сервер БД, то на віддаленому вузлі необхідний комунікаційний сервер, а на локальному — сервісна комунікаційна програма.

З другого боку, країни Близького Сходу являють собою важливий глобальний комунікаційний вузол, де знаходяться численні стратегічні запаси енергоносіїв.

Якщо розподілена БД складається з таблиць локальних БД, що знаходяться на одному вузлі, і там само функціонує сервер розподіленої БД і виконується прикладна програма, то комунікаційний сервер непотрібний, тому що немає взаємодії по мережі.

Нині, твердить Маклюен, відбувається черговий катастрофічний комунікаційний вибух культури, що повністю перекроює життя людини й суспільства.

Міжнародні маркетингові комунікації Міжнародний комунікаційний процес: поняття, учасники, схема процесу.

Після таких акцій увесь комунікаційний рух паралізувався на кілька тижнів.

До його модулів можуть відноситися такі стандартні апа-ратні модулі: комунікаційний, адміністративний та комута-ційний.

У разі, коли локальна база даних розташована на одному вузлі, сервер БД і прикладна програма виконуються там же, то непотрібні ні комунікаційний сервер, ні сервер розподіленої БД.