Синоніми до слова Комунікація

Синоніми до слова Комунікація

 1. зв'язок
 2. сполучення
 3. спілкування

Приклади використання слова Комунікація

 • Комунікація може бути усною, письмовою або друкованою.
 • Комунікація й інформація відмінні, але пов’язані між собою поняття.
 • Комунікація між групами втримувалась при допомозі дуже дискретних посвистів.
 • Комунікація через неформальні контакти, тобто через особисті безпосередні зв’язки.
 • Комунікація є головним засобом і одним з основних методів вирішення всіх багатопланових завдань державних службовців.
 • Комунікація — це двосторонній (багатосторонній) процес обміну ідеями та інформацією, який веде до взаємного порозуміння сторін.
 • Комунікація через засоби масової інформації - пресу, книги, плакати та електронні засоби (радіо, телебачення, телефонний зв’язок, Інтернет).
 • Комунікація — це обмін інформацією, на основі якого керівник отримує необхідні відомості для прийняття ефективних рішень, які потім доводить до працівників.
 • Комунікація між Південною Мексикою і Андами вимагала або морської подорожі, або довгого лан цюга суходільних контактів через вузький, заліснений, жодного разу не
 • Комунікація у своїй розвинутій моделі стала нагадувати дво-сторонній потік інформації, при цьому до кожного з учасників взаємодії в організації ставиться ряд вимог.
 • Комунікація через громадські організації - політичні партії, профспілки, творчі спілки, рухи, які виступають проміжною ланкою між закладами, що управляють, і громадськістю, якою управляють.
 • Комунікація включає в себе і те, «що» передається, і те, як це «що» передається.
 • Комунікація, що ґрунтується на системі «зворотних зв’язків», не є достатньою підставою для виникнення діалогу, що взаємно розвиває його суб" єктів, або, наприклад, для розвитку мислення людини.