Синоніми до слова Контур

Синоніми до слова Контур

 1. (губ) рисунок
 2. обрис

Приклади використання слова Контур

 • М’які, делікатні контури її обличчя вирівнялись, стали ще лагіднішими.
 • На горі за ставком завмерли химерні контури верхів дерева, мов на горельєфі група сонних людей.
 • В ранковій імлі бовваніли суворі контури вкритих тайгою гір.
 • Полотна Самокиша виконані в улюбленій ним. манері, з чітким обрисуванням контурів.
 • Основним елементом радіотехнічних пристроїв є коливальний контур.
 • Контур процесу проектування має замикатися після кожного етапу або операції.
 • Контур на очах густішав, рельєфнішав, робився випуклим, об" ємним і, безперечно, тілесним.
 • Контур управління персоналом призначений для автоматизації обліку кадрів і розрахунків з оплати праці.
 • Контур управління (розімкнений) охоплює і блок ЗБ, тобто мету управління та критерій його ефективності.
 • Контур її обличчя, грудей, копиця темного волосся — Філові аж паморочилось, коли дивив ся на неї, ніжив, пестив її поглядом.
 • Контур бухгалтерського обліку призначений для оброблення даних первинного обліку і формування фінансової звітності підприємства.
 • Контур бухгалтерського обліку забезпечує наскрізне проходження інформації від місць первинного обліку до бухгалтерії підприємства.
 • Контур адміністративного керування призначений для організації електронного документообігу, планування і контролю виконання проектів тощо.
 • Контур оперативного управління До контуру оперативного управління віднесені задачі, безпо-середньо пов’язані з реалізацією виробничих планів підприємст-ва.
 • Контур управління підприємством містить модулі, які мають надати необхідну інформацію управлінському персоналу вищої та середньої ланки підприємства (корпорації).