Синоніми до слова Конфігурація

Синоніми до слова Конфігурація

Приклади використання слова Конфігурація

Тут задача трьох тіл. їхня конфігурація змінюється під впливом гравіта ції.

Конфігурація групової пам’яті також має забезпечувати перегляд того, що відбувається, навіть поки тривають збори.

Розглянемо основні моделі тиражування даних, з-поміж яких найпоширеніші такі: миттєві копії, змінні миттєві копії, модель з рівноправними вузлами та гібридна конфігурація.

Звичайно ж, враховується також рельєф місцевості, де знаходиться ферма, тип грунтів, розміри і конфігурація полів, можливості технічного обслуговування та ремонту певної марки техніки.

Ми чекали, що в просторі, який обмежувала складна конфігурація полів, утвориться «зародок зірки» й випромінюватиме гамма-промені з досить невеликою довжиною хвилі.

У деяких ситуаціях, коли в конференції задіяно особливо багато терміналів, можлива така конфігурація системи, за якої тільки деякі абоненти беруть у сеансі активну участь, а інші підключаються тільки для перегляду.

Але з іншого боку, держава — не конфігурація його власного духовного поля.

Для маленьких фірм подібна конфігурація підходить і сьогодні.

У кожному конкретному разі залежно від особливостей СУБД та особливостей об" єкта управління проектується і різна конфігурація технічних засобів.

Суспільство — це конфігурація інститутів, які обмежують свободу дій людей.