Синоніми до слова Критерій

Синоніми до слова Критерій

  1. Еталон
  2. Міра
  3. Мірило (підстава для оцінки)
  4. Мірка
  5. Підхід

Приклади використання слова Критерій

Емоційно-вольовий критерій Низький рівень сформованості емоційно-вольової сфери Нездатність дотримуватися вибраної лінії поведінки, внутрішньо не сформовані ціннісно-етичні та особистісні норми, або вони деформовані.

Стабілізація державних фінансів та усунення взаємних обмежень на рух платежів і капіталів між країнами — членами Євросоюзу розглядались як головний критерій готовності переходу країн до єдиної валюти на першому етапі її введення.

Не можна накидати, напр. , аскетизму, бо це не є критерій добору.

Але іноді саме критерій часу висувається на перший план: коли інвестору потрібні певні випереджальні дії на фондовому ринку або коли невчасне отримання доходу може призвести до завеликих втрат чи навіть банкрутства.

Проте шукати зазначений універсальний критерій без використання історичного методу, тобто тлумачення зв’язку між розвитком науки та інтересами різних соціальних груп, ідеологій, конкретними історичними подіями, неможливо.

Визначте доцільність прийняття проекту, використовуючи критерій звичайного строку окупності.

Критерій керівної меншости , — що найкраще знає інтереси цілости , — не матеріально-продукційний і не клясовий, але ідейно-етичний.

А оскільки основною метою управління підприємством є збільшення власного капіталу (власності акціонерів), то такий критерій цілком відповідає потребам та завданням, що постають перед управлінським персоналом.

Цей досить своєрідний критерій оцінки особистих властивостей жінки змушує її не тільки вибиватися з сил, кілька років до шлюбу готуючи пристойне з її точки зору вбрання.

Цей критерій можна називати або нормою прибутку на вкладений капітал, або ефективністю, але його суть від зміни назви не міняється.