Синоніми до слова Крити

Синоніми до слова Крити

  1. укривати
  2. устеляти
  3. (дах) покривати
  4. (соломою) пошивати
  5. (в собі) таїти
  6. приховувати
  7. ховати
  8. (хиби) не виявляти
  9. маскувати
  10. (хмарами) затягати

Приклади використання слова Крити

Енгельбрект, ця велика, сильна людина, тяжко мучився і не міг уже крити свого горя.

Перечитавши все, що знайшлося в кухні й зателефонувавши Еженові Мороґоро в інше місто, ти кінцево знудилася, згидилася і - чого правди крити — просто спасувала.

МЕТОД НАУКИ ТА ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ Кожна наука користується певними прийомами до слідження, що становлять її метод або дають змогу роз крити його.

ІІ-ий Галицький Корпус мав крити ліве крило цього наступу.

Неуважно дивлячись на нове — без фарби й накладних вій — обличчя Крити, я на мить перестав розуміти, де я.

Не можна від крити очей — пил очі засипає, чорний пил з' єд нався з чорними хмарами — стало темно.

Поява нових мереж здатна від крити країнам шлях до подальшого імпорту інформаційних послуг, «замінюючи внутрішнє виробництво й послуги у відповідному порядку: од формування баз даних до ви робництва продукції телебачення.

Ой як крикнув Гамалія: «Брати, будем жити, Будем жити, вино пити, Яничара бити, А курені килимами, Оксамитом крити

Але ми також знаємо, що за критичні слова проти «старшого брата» в Україні і в Литві, в Молдавії і Бу рятії хапали людей, карали і судили як за виступ проти влади, в той час як «армяшек» чи «хахлів» — крити куй !

Це пояснення, коли трактувати його як відносини науки з феноменальним знанням і як дослідження й крити чна перевірка реальності пізнання, здається, не може реалізуватися без якогось припущення, покладеного в основу як критерій.