Синоніми до слова Крити

Синоніми до слова Крити

Приклади використання слова Крити

Енгельбрект, ця велика, сильна людина, тяжко мучився і не міг уже крити свого горя.

Перечитавши все, що знайшлося в кухні й зателефонувавши Еженові Мороґоро в інше місто, ти кінцево знудилася, згидилася і - чого правди крити — просто спасувала.

МЕТОД НАУКИ ТА ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ Кожна наука користується певними прийомами до слідження, що становлять її метод або дають змогу роз крити його.

ІІ-ий Галицький Корпус мав крити ліве крило цього наступу.

Неуважно дивлячись на нове — без фарби й накладних вій — обличчя Крити, я на мить перестав розуміти, де я.

Не можна від крити очей — пил очі засипає, чорний пил з' єд нався з чорними хмарами — стало темно.

Поява нових мереж здатна від крити країнам шлях до подальшого імпорту інформаційних послуг, «замінюючи внутрішнє виробництво й послуги у відповідному порядку: од формування баз даних до ви робництва продукції телебачення.

Ой як крикнув Гамалія: «Брати, будем жити, Будем жити, вино пити, Яничара бити, А курені килимами, Оксамитом крити

Але ми також знаємо, що за критичні слова проти «старшого брата» в Україні і в Литві, в Молдавії і Бу рятії хапали людей, карали і судили як за виступ проти влади, в той час як «армяшек» чи «хахлів» — крити куй !

Це пояснення, коли трактувати його як відносини науки з феноменальним знанням і як дослідження й крити чна перевірка реальності пізнання, здається, не може реалізуватися без якогось припущення, покладеного в основу як критерій.