Синоніми до слова Купівля

Синоніми до слова Купівля

  1. купля
  2. купно
  3. (на щодня) закупи
  4. (масова) закупівля
  5. (дія) купування

Приклади використання слова Купівля

Слід мати на увазі, що купівля та продаж грошових еквівалентів розглядається лише як трансформація з однієї форми коштів у іншу, а не як рух грошових потоків.

Чим купівля іноземного товару відрізняється від купівлі вітчизняного?

Державний банк отримав право проводити як звичайні комерційні операції (дисконтні операції, надання позичок, купівля-продаж дорогоцінних металів), так і виконувати цілий ряд важливих функцій.

У підсумку, купівля на відкритому ринку збільшує монетарну базу на суму купівлі у всіх випадках.

Купівля ПК розглядається як вкладення грошей, що запобігає впливу зовнішнього середовища, його вибір — міркування престижу.

Коли я слухав таку лайку, раптом свінуло мені хвицонути його, щоб він побачив: я таки навіжений, і щоб купівля не відбулася, бо покупець наочно переконається в моїй норовистій вдачі.

Купівля торговельних зобов’язань призначається на певну да-ту, але без права повернення (регресу) до попереднього власника.

Купівля або продаж готівкової валюти в кіоску «Обміну валюти» — справжня конверсійна операція.

Купівля та продаж іноземної валюти для міжнародних розрахунків здійснюється банками, як правило, в безготівковій формі, на міжбанківському валютному ринку.

Важливим етапом технологічної підготовки виробництва є проектування й виготовлення (купівля) технологічного оснащення — технологічного устаткування, пристосувань, інструменту, засобів механізації та автоматизації виробничих процесів.