Синоніми до слова Лексика

Синоніми до слова Лексика

  1. (ткачів) арґо
  2. (злодіїв) жаргон
  3. (мови) словесні форми
  4. слова
  5. вирази
  6. мовні звороти
  7. (твору) словник
  8. словниковий скла

Приклади використання слова Лексика

Лексика (а також фразеологія) — це той головний і необхідний матеріал, яким ми користуємося в своїй писаній і усній мові.

Курс сучасної української літературної мови, I, 1951, 66

Назви горщиків, вживані гончарами с. Комишня, відрізняються від назв, що існують у лексиці опішнянських гончарів.

Полтавсько-київський діалект., 1954, 116

Наукова і публіцистична лексика «Вершників» звучить в устах більшовиків, тих людей, що «роблять революцію».

Мова і стиль «Вершників», 1955, 105

Лексика мови — це сукупність слів, що використовуються в ній.

Ситник В., Основи інформаційних систем

Лексика виявляє ре лігійну спорідненість між Світом і космічним часом.

Еліадe Мірча, Священне і мирське

Лексика автора не вискакує, як це часом трапляється в популярних виданнях, із колії усталених мовних норм.

Антоненко-Давидович Борис, Як ми говоримо