Синоніми до слова Лізинг

Синоніми до слова Лізинг

  1. довготермінова оренда машин

Приклади використання слова Лізинг

Пайовий лізинг — здійснення лізингових операцій відбувається за участі суб" єктів лізингу на основі укладення багатостороннього договору та залучення одного або кількох кредиторів, які беруть учать у здійсненні лізингу, інвестуючи свої кошти.

З економічного погляду лізинг схожий з кредитом, що надається під основні засоби.

Однією з провідних лізингових фірм є «Райфайзен лізинг».

Міжнародний лізинг відкриває можливість для вітчизняного лізингоодержувача отримати в користування сучасну високопродуктивну техніку з будь-якої країни та досягти завдяки цьому конкурентних переваг на ринку.

Якщо ж при укладанні та проведенні лізингової угоди зазначена мета не є основною, то такий лізинг класифікується як дійсний (чіткого критерію віднесення лізингової угоди до дійсної або спекулятивної не існує).

Короткостроковий лізинг передбачає задоволення потреби лізингоотримувача в тимчасовому використанні робочої сили працівників.

При цьому лізингоодержувач (орендар) збільшує балансову вартість відповідної групи на вартість основних засобів, взятих у фінансовий лізинг у порядку, передбаченому для придбання основних засобів.

Оскільки роль орендодавця зводиться в основному до фінансування орендної операції, такий лізинг називається фінансовим.

Лізинг дає можливість отримати додаткові інвестиції від іноземних партнерів, причому не у валюті, що викликає певні складнощі, а в машинах та устаткуванні, які необхідні для виробничої діяльності.