Синоніми до слова Література

Синоніми до слова Література

  1. Белетристика (красна)
  2. Джерела (на певну тему)
  3. Книжки (як товар)
  4. Письменництво (як фах)
  5. Письменство
  6. Публіцистика (злободенна)
  7. Словесність

Приклади використання слова Література

І. Франко писав про К.-К. , що він був одним з «батьків новочасного українського театру, визначним артистом та при тім великим драматургом, якому рівного не має наша література».

Що така література була і є, сумніватися не дово диться.

Але навіть ця яничарська література підтверджує факт, що основним гоном української душі є гін до державної суверенности.

Ба навіть Джейса Мітченера — присоромлено — примовляючи що знає то не велика література, та не може втриматися.

ІСТОРИЧНА ТА ІСТОРИКО-ПРАВОВА ЛІТЕРАТУРА ПРО ДОГОВІР

Польська література та мистецтво відігравали величезну роль у збереженні й культивуванні національної свідомості поляків.

Література (історіографія) про життя і творчість Миколи Костомарова нараховує сотні найменувань, вона різноманітна і суперечлива (Див. додатки до цієї статті).

Україн ська література може бути гордою, бо саме в ній стрічаємо о-дин із дуже вчасних перекладів цього твору, який кружляв по Европі.

З початком перебудови, а особливо після роз-валу Радянського Союзу майже вся ця література стала доступною широкому загалу читачів у нашій країні.

Література служить кровопусканням, аби не допустити лихоманки …