Синоніми до слова Ототожнювати

Синоніми до слова Ототожнювати

Приклади використання слова Ототожнювати

Згодом його почали ототожнювати з Геліосом — богом Сонця.

За роки, проведені на Січі, він настільки звик ототожнювати себе з Низовим військом, що пропозиція зайняти батькове місце у Вороновицькій сотні стала для нього цілковитою несподіванкою.

Його не слід ототожнювати із «пе ребуванням у злагоді» або з чимось на зразок «мов чазної домовленості».

Не можна ототожнювати поняття «оборотні кошти» та «власні оборотні кошти».

Усупереч емпіричним фактам, запропонованих Р. Сейсем, Дарелом Фордом та Андре Леруа-Гураном, все ще існує тенденція ототожнювати знаряддя праці та ма шини з технологією, підмінювати частиною ціле.

Однак не обґрунтовано ознаку суб" єкта злочину ототожнювати з озна-ками об" єктивної сторони складу злочину.

Однак ототожнювати управлінську підсистему суспільства виключно з державою буде не зовсім точно.

Власне державні підприємства і установи не слід ототожнювати з органами держави, але не можна протиставляти їх один одному, оскільки усі вони належать до державних організацій, які діють у єдності і взаємозв' язку.

Проте мету не можна ототожнювати з планом або прогнозом.

Виникла потреба порівнювати речі: розрізняти чи ототожнювати їх.