Синоніми до слова Ототожнювати з

Синоніми до слова Ототожнювати з

Приклади використання слова Ототожнювати з

Однак спробу завоювати прихильність військових і, зрештою, схилити їх до непокори режимові, не слід ототожнювати із заохоченням армії до якнайшвидшого повалення диктатури за допомогою військових дій.

Причини правопорушень не слід ототожнювати з умовами їх скоєння.

Зауважимо, що фінансовий інжиніринг не слід ототожнювати з фінансовим аналізом, котрий є лише першим суттєвим етапом фінансового інжинірингу.

Було б просто смішно ототожнювати себе з цими книжками, сприймати глузування над ними, як глум над собою.

Доречно зауважити, що давню західну традицію ототожнювати бюджет з державним фінансовим господарством, яка іде від німецьких економістів К. Рау і А. Вагнера, розділяли свого часу і представники російської та української фінансової науки.

Грошова оцінка землі - це розрахункова величина, і її не можна ототожнювати з поняттям ціни землі.

Проте засоби виробництва як сукупність засобів і предметів праці не можна ототожнювати з виробничими фондами, що зумовлено двома обставинами.

«Несправжнє, зовнішнє єство» не слід ототожнювати з тілом.

Чи можна абсолютно розмежовувати або ототожнювати утилітарні та естетичні якості речей?

Якщо навіть припустити, що Ярослав справді між шістнадцятим і сімнадцятим роками поставив дерев’яний собор, а згодом на його місці спорудив кам’яний, то вчений не може ототожнювати ці дві споруди.