Синоніми до слова Оцінювання

Синоніми до слова Оцінювання

Приклади використання слова Оцінювання

Атестація у вузькому розумінні провадиться з метою перевір-ки й оцінювання професійних, ділових і особистих якостей служ-бовця, визначення його службово-посадової відповідності вимо-гам, висунутим до служби.

Третій елемент процесу оцінювання персоналу є вимірюванням фактично досягнутого рівня виконання за всіма заздалегідь установленими стандартами.

Таке оцінювання проводиться безпосередньо керівниками відділів, управлінь та інших структурних підрозділів органів, де працюють державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування, під час підбиття підсумків роботи за рік.

Система оцінки заслуг передбачає оцінювання зусиль і поведінки працівника за низкою чинників.

Оцінювання результативності програм може сприяти визначенню пріоритетів у діяльності міністерства чи відомства, щоб здійснювати ефективне управління ним.

Яким чином процес оцінювання впливає на соціальну й економічну ефективність управління персоналом?

А саме: СПР визначено ціль, якій відповідає функціонал оцінювання.

Тобто вектор оцінювання характеризується використанням СПР своєї чистої стратегії.

МЕТОДИКА КОМПЛЕКСНОГО ОЦІНЮВАННЯ ІМІДЖУ ПІДПРИЄМСТВА Імідж компанії, торгової марки та певного товару є результатом комплексного впливу багатьох чинників, у тому числі заходів маркетингових комунікацій.

За оцінювання матеріалів в оптових цінах плануються та вра-ховуються транспортно-заготівельні витрати, які включаються у собівартість продукції пропорційно оптовій вартості витрачених матеріальних цінностей.