Синоніми до слова Оцінювати

Синоніми до слова Оцінювати

Приклади використання слова Оцінювати

Попередній контакт для одержання даних, які можна оцінювати стосовно до всієї раси.

Тому торгівля може бути анонімною; це означає, що покупці та продавці не повинні шукати один одного і оцінювати кредитоспроможність торговельних партнерів.

Залежно від специфіки переробки сільськогосподарської сировини оцінювати рівень безвідходності виробництва слід з урахуванням дії контрольних показників водо —, земле — та енергомісткості технологічних процесів.

Кандидатів слід оцінювати за критеріями вільного володіння англійською та мовою, якою буде перекладене це видання.

У свою чергу, аналізуючи структуру операційного доходу, позитивно слід оцінювати тенденцію до збільшення питомої ваги процентних доходів.

Одну й другу поему треба вважати творами переважно ліричними та оцінювати їх значення не мірою більш або менше реального змісту, але мірою вилитого в них високогуманного чуття.

Проте такі заходи можуть спричинити додаткові виробничі витрати, які потрібно оцінювати відносно вигоди від їх залучення.

— На Саклатвалу дивляться, як на оригінального діда, вже нездатного критично оцінювати події.

Ще давніше можна було оцінювати всі українські явища з такого, наприклад, пункту: коли ти не член моєї редакції, або не вчився зі мною разом у школі, або не походиш з мого села чи там із Херсонщини — ти є зрадник.