Синоніми до слова Оцінюватися

Синоніми до слова Оцінюватися

Приклади використання слова Оцінюватися

На першому етапі експерти складають перелік кількісних та якісних показників, за якими буде оцінюватися об" єкт.

Може виникати і протилежне явище: позитивне ставлення буде оцінюватися як негативне.

Таким чином, уся вироблена рослинницька продукція незалежно від того, реалізовується вона чи використовується для подальшого виробництва, повинна оцінюватися за ціною реалізації.

При цьому професійне навчання не може оцінюватися лише з погляду затрачених на нього коштів.

Має оцінюватися необхідний обсяг ресурсів, зокрема фінансових, ступінь досконалості інформаційного забезпечення, облікових систем.

Таким чином, уся вироблена тваринницька продукція незалежно від того, реалізовується вона чи використовується для подальшого виробництва в господарстві, повинна оцінюватися за ціною реалізації.

Тому ефективність товарної політики повинна оцінюватися не тільки кількістю угод зі споживачами, але й рівнем довгостроковості відносин.

Наприклад, після того, як одинадцяте правило активізоване, п’яте правило може оцінюватися в наступному прогоні.

Резерви можуть оцінюватися в абсолютних і відносних величинах.

Висококласна майстерність у будь-якій галузі повинна оцінюватися по заслугах.