Синоніми до слова Панщина

Синоніми до слова Панщина

Приклади використання слова Панщина

Основною формою експлуатації була панщина, крім того, селяни давали поміщикам дев’яту частину від урожаю зернових, виноградників, від худоби та бджіл.

Усі ці рухи були задавлені силоміць, були знівечені навіть елементарні політичні права, як право особистої свободи (панщина), і нація кинена в безодню темряви.

Казав, що ця праця незабаром повинна буть обов’язкова, силувана для всіх, хто вчився в школі, неначе якась повинність або панщина.

Він проходив під гаслами: «Геть СРСР !», «Геть радвладу !», «Геть комуністів !», «Хай живе вільна Україна, геть СОЗи й комуни !», «Колгосп — це стара панщина.

Люди мовчки пішли на поле робити, але од того часу, як почалася ця попівська панщина, селяни почали потроху одхилятись од священиків.

— Мабуть, так воно й треба, коли прийшов такий приказ, бо пани кажуть людям, що до інвентарів була легша панщина , — сказав благочинний.

За користування землею Тс. й надалі несли феодальні повинності на користь поміщика (оброк грішми або панщина).

Перевага втікачів-селян у козацьких рядах повернула козацьку увагу на захід, відкіля надвигала на Україну, гірша від татарщини — панщина.

Проте земля залишалася власністю феодала, і за користування нею за селянами закріплювалися повинності, зокрема панщина, яка обмежувалася.

— Якби не та панщина, може, й мати ваша була б жива, і я не тинявся б у світах більше двадцяти год.