Синоніми до слова Пере

Синоніми до слова Пере

Приклади використання слова Пере

Якщо цільова група покупців майже вся потрапляє у пере-тин різних сфер охоплення, то можна зробити висновок про вда-лий вибір рекламних засобів, кількості та частоти повторень рекламних контактів.

Давно відомо, що чим більша кількість різних пере кладачів інтерпретує одного автора, тим нижча якість творів перекладів.

Граф Адольф так був занятий тими гадками, що пере став брати участь у загальній розмові.

Справді, одним тільки вони могли мене пере-козирнути: зброєю та трунками.

Ті жінки, котрі володіють якимось поважним фахом, не мають рівних з чоловіками соціальних пере ваг.

Неначе асоціюється з якимось давнім морським пере казом.

Пильно глянув на Христину, а коли пере вів погляд на Маринича, обличчя його привітно заясніло : — О, товаришу МариничІ Ви до нас?

Від часів заснування Троїць кої надбрамної церкви князем Ми колою Святошею в келіях, що були при ній, працювали не тільки пере писувачі книг, а й перекладачі.

После того, как мы развелись с ним, мы были в лагерях, и мы пере писываться не могли.