Синоніми до слова Пере давнений

Синоніми до слова Пере давнений

Приклади використання слова Пере давнений

Купець поїхав далі, а в дру гому містечку, за багато миль від Корктауна, розказав про все, що бачив, і люди почали гадати, допитуватися й пере шіптуватися між собою.

Аурамазда, коли побачив він ці землі (країни у ворожнечі і боротьбі одну з одною) — пере дав їх мені (у владу), вчинив мене їх Князем.

— Він намагався використати Курро як пере кла дача, але старий знову відповів по-іспанському, ні би Курро тут і не було.

З дирек торством Д. Яворницького починається відродження, а фактично — становлення цього музею, який, завдяки Д. Яворницькому, пере творився на один з провідних музеїв України, справжню скарбни цю пам’яток української історії та культури.

Тільки пере кажіть, що я … вирішила їхати з ним.

А якщо б раптом фенікси розплодилися, мов сороки, хто б тоді складав про них пісні й пере казував легенди? !

Олег слухняно сидів на табуреті, тримаючи ноги на пере-тинці.

Рівень транспортних ризиків значною мірою залежить від імовірності виникнення форс-мажорних обставин у тих регіонах, у які (або через які) пере-возиться товар.

Хотів сказати «пробачте», хотів пере проситися, але язик задубів.

— Обережний мерзотник , — буркнув Завірюха, пере бігаючи поглядом десятки прізвищ, написаних чітким почерком секретарки.