Синоніми до слова Перебіг подій

Синоніми до слова Перебіг подій

Приклади використання слова Перебіг подій

А юрюк з-під Коньї, почувши про султанську загадку, приїхав до Стамбула, з’явився в палац до падишаха і пояснив, що його величність султан, зображаючи перебіг людського життя, натякає на свої старощі.

Великі карти, що висвітлювали перебіг іспанської війни, були виста-влені в усіх містах Росії.

Ахацій Пелка і явно наляканий розвитком подій Скірмунт впрягали в нього виведених зі стайні коней, приторочували до драбин запасних.

З усіх подій сьогоднішнього дня невже саме це питання хвилювало Піту найбільше?

Був переконаний у напереднакресленості кожного земного життя, фатальної приреченості кожної Божої тварі на свою судьбу, закодовану в імені, в датах і місцях народження, у випадковостях і збігах подій.

Промінчик перебіг по зеленій блискучій тканині, на мить освітив обличчя незнайомого чоловіка і зупинився на переплутаних мотузках над його головою.

Дискурсивну етику не можна зводити до об' єктивної телеології, зокрема до сили, що знімає незворотність наслід ків суспільних подій.

Через три хвилини Берлін передаватиме сигнали точного часу і одразу за цим календар подій за тиждень.

У пам’яті спливали картини, здавалось, зовсім недавніх подій, дивовижних, часом драматичних.