Синоніми до слова Перебіг

Синоніми до слова Перебіг

Приклади використання слова Перебіг

Актуальне сьогодні в природничих науках формулювання проблеми детермінізму має приблизно такий вигляд: Чи перебіг подій, які мають місце у природі, може підлягати законам, які дозволяють передбачити хід майбутніх подій

— По хребті Бонда немовби перебіг електричний струм.

А проте з повідомлення про перебіг слідства мені зрозуміло, що в кімнаті були речі, які ви бачили, але з висоти ваших знань не помітили.

ально-обрядових дій та знаменували со бою перебіг етапів весілля.

Я тільки раз чи другий перебіг отак спальню, коли мою увагу привернули тихі кроки на сходах за стіною.

Ця проблема належить до теорії пізнання, тобто до тієї дисципліни, котру в пізнанні цікавить не фактичним перебіг, а його істинність і обґрунтування.

Він обкарнав собі ніс та вуха, перебіг до вавілонян, сказав, нібито його так спотворив Дар’явауш.

Таким чином, наявність подібних матеріалів дає підстави твердити, що сьогодні перебіг подій того часу вже не викликає сумнівів.

Той кинувся стрімголов сходами вниз і миттю перебіг вулицю.