Синоніми до слова Процес

Синоніми до слова Процес

  1. (розвитку) хід
  2. плин
  3. перебіг
  4. (судовий) справа
  5. розгляд
  6. розправа

Приклади використання слова Процес

Процес еволюції цілком залежить від цього фактора.

Мартинов Георгій, 220 днів на зорельоті

Процес пізнання має суспільно-історичний характер.

Арутюнов В., Методологія соціально-економічного пізнання

Процес орга-нізації закупок ресурсів унаочнює рис.

Шершньова З., Стратегічне управління

Процес оцінювання починається з обліку зробленого.

Данюк В., Менеджмент персоналу

Процес інкубації може мати незавершене виробництво.

Іванюта Павло, Внутрішньогосподарськийоблік у виробничих підрозділах сільськогосподарських суб'

Процес проходив надзвичайно драматично, напружено.

Баган Олег, Націоналізм і націоналістичний рух

Процес управління ринковою діяльністю підприємства.

Примак Т., Паблік рилейшинз у бізнесі

Процес навчання повинен здійснюватися за типом гри.

Арутюнов В., Методологія соціально-економічного пізнання

Процес пропозиції грошей складається з двох частин.

Габбард Р., Гроші, фінансова система та економіка

Процес трансформации в новых змлях ФРГ / / МЭ и МО.

Чужиков В., Економіка зарубіжних країн