Синоніми до слова Процент

Синоніми до слова Процент

Приклади використання слова Процент

Використання механізму дисконтування майбутніх грошових надходжень практично є методом порівняння доходу від проекту й доходу від вкладання тих самих грошей у банк під щорічний процент.

Роль населення як джерела робочої сили визначається через коефіцієнт участі в робочій силі, який відоб-ражу є процент робочої сили в чисельності дорослого населення.

«Завтра … неодмінно завтра ж добути ті нещасні сто п’ятдесят, плюс один процент, ні, два проценти і забрати у Чорнопудренка піджак.

Підвищується дисконтний процент, що спостерігається в останніх стадіях промислового підйому.

Правдиві випадки становлять дуже малий процент стосовно фальсифікацій, які панують у цій сфері.

За допомогою показника чистої процентної маржі можна проаналізувати здатність банку одержувати прибуток у вигляді доходу від процентної різниці, як процент до загальних активів:

Для кожної техоперації вказаного техпроцесу у звіт виводяться найменування, норма часу, одиниця нормування і процент використання.

Результат дослідження був надзвичайним: в крові Крауса виявився великий процент алкоголю.

У фермерських господарствах Заходу до постійних виробничих витрат відносять також процент на капітал.

Як правило, за обмін чеків на місцеву валюту банки стягують певний процент — комісійні для покриття своїх витрат, розміри яких можуть значно відрізнятися в різних банках.