Синоніми до слова Розвиток

Синоніми до слова Розвиток

  1. (процес зміни чогось) розвій
  2. піднесення
  3. зростання
  4. ріст
  5. розквіт
  6. процвітання

Приклади використання слова Розвиток

Основна ідея цієї моделі полягає в орієнтації підприємств на створення і розвиток ключових факторів успіху, відсутніх у конкурентів.

ВИСНОВОК: Розвиток людського суспільства послідовно проходить три стадії, що відповідають головним типам суспільства: доіндустріальну, індустріальну й постіндустріальну.

Слабка ресурсна забезпеченість основного виробництва також виступає є чинником, який стримує розвиток економіки.

Таким робом виникла ситуація досить двозначна — політична вла да почала гальмувати економічний розвиток, завдаючи країні значних моральних і матеріальних збитків … І що ж?

Перелічіть класифікаційні ознаки прямих витрат на розвиток персоналу.

Розвиток української політичної думки останніх часів — це дуже коштовна наука, куди не йти , — це підготовка до прав ди.

Останнє досягло значних успіхів, і його розвиток, в значній мірі, обумовлювалося військовими потребами князівства.

Генерал Саблін лежав тепер у своєму ліжку з розплющеними очима, перевіряв і зважував усе, намагаючись передбачити дальший розвиток подій, можливі вчинки ворогів і дії своїх підлеглих.

З урахуванням цього, реформа проводиться за трьома напрямами: ре-формування солідарної системи, створення обов’язково ї і розвиток добровільної накопичувальної систем.

Як писав Микола Костомаров, історики наші мали на увазі державу та її розвиток, а не народ; останній лишався в очах їхніх неначе бездушною масою, матеріалом для держави, що сама одна тільки уявлялась їм живою і в русі.