Синоніми до слова Розвиток

Синоніми до слова Розвиток

 1. піднесення
 2. зростання
 3. ріст
 4. розвій
 5. розквіт
 6. процвітання

Приклади використання слова Розвиток

 • Якими семимильними кроками йде розвиток техніки в наші часи!
 • Різні елементи характерні й цінні для різних періодів і стадій розвитку суспільства.
 • Ленінський аналіз імперіалізму в книзі «Імперіалізм, як найвища стадія капіталізму» та інших працях є прямим продовженням і дальшим розвитком ідей «Капіталу» К. Маркса.
 • Окремі етапи розвитку рослин, які потребують для свого проходження специфічного для кожного з них середовища, названо стадіями розвитку.
 • Командувач підписав наказ про дальший розвиток операції й тоді лише дозволив собі відпочити.
 • Поетеса [Леся Українка] змальовує весняну природу в розвитку, в русі, добираючи для цього відповідні образи.
 • Гімназія мало дала їм [хлопцям] розвитку — більше тільки формальні сухі відомості, що зараз же вони й зникали з голови.
 • Юрій Юрійович розумів, що. огляд газет може дати учням і загальний розвиток.
 • Розвиток нижчих рас затримується расами вищими …
 • Розвиток суспільно-політичної та історичної думки.
 • Розвиток робочих взаємостосунків і групової роботи.
 • Розвиток космічної теорії походження людини триває.
 • Розвиток історичної соціальної екології співзвучний
 • Розвиток у цілому переходить на якісно новий щабель.
 • Розвиток технологій — основна рушійна сила прогресу.