Синоніми до слова Передбачати

Синоніми до слова Передбачати

Приклади використання слова Передбачати

Територіально Україна знаходиться на перехресті транспортних коридорів, що з" єднують країни Південно-Східної і Північно-Західної Європи, що дає підстави передбачати значне підвищення ролі автотранспорту у майбутньому.

Слід. лише законодавче передбачати можливість розторг — ' нення договору споживачем низькоякісної продукції з по стачальником в односторонньому порядку.

Проте, це означає, що вона (еліта) здатна передбачати й контролювати події - вважається, що коли вона натягне повіддя, то коні мають зупинитися.

За обчислення часу роботи безперервних потокових ліній треба передбачати періодичні короткочасні перерви в роботі конвеєра для відпочинку робітників.

Вони вміють передбачати майбутнє; знають чужоземні мови й науки, яких ніколи не вчили; взагалі несуть в собі щось божественне.

Надзвичайно цікава перевірка: чи може наш розум передбачати далеко, чи правильний і для інших світів шлях аналогій, що виходять із законів нашої планети?

Кожен із об' єктів мого кохання примушує мене сподіватися, передбачати його, дарує мені злочинців, штовхає мене до них або ж запрошує до переступу.

Пакет дозволяє аналізувати економічну ефективність контрактів, будувати таблиці грошових потоків, передбачати витрати та розраховувати показники внутрішньої норми рентабельності проектів.

У разі, якщо статутні документи зазначених організацій передбачають інші види діяльності, які можуть відповідно до чинного законодавства передбачати одержання прибутку, то вони не підлягають включенню до реєстру неприбуткових установ.

Напрямки й засоби такого регулювання визначаються державною економічною політикою, що має забезпечувати стабілізацію короткострокових тенденцій циклічного розвитку виробництва, а також передбачати та усувати прогалини в довгостроковому періоді.