Синоніми до слова Прогнозувати

Синоніми до слова Прогнозувати

Приклади використання слова Прогнозувати

Цю логіку історії можна віднайти, реконструювавши мережу історичних подій, а отже, зрозумівши минуле, можна прогнозувати майбутнє.

Завдяки цьому ці фірми отримують можливість справді оперативно реагувати на зміни в ринковій ситуації і не лише задовольняти поточні, а й прогнозувати майбутні потреби споживачів і задовольняти їх значно раніше.

Кожна фірма повинна прогнозувати діяльність і ринкову поведінку своїх постачальників (їх платоспроможність, надійність тощо).

Аналіз цього коефіцієнта дає змогу прогнозувати, наскільки стійкий рівень прибутковості банку.

Оскільки динаміку процентних ставок складно прогнозувати і їм властива мінливість, процентний ризик значно зростає і перетворюється на головне джерело банківського ризику взагалі.

Справді, коли йдеться про опис економіки країни з урахуванням її багатогалузевої структури, доводиться прогнозувати можливості зміни технології виробництва та відповідні зміни у споживанні сировини й енергії.

Щоб забезпечити виживання під-приємства у довгостроковій перспективі, необхідно прогнозувати тенденції розвитку шансів і загроз.

Коли модель синтезовано, можна вже прогнозувати поводження досліджуваної системи, аналізуючи можливі альтернативи розвитку.

Підсистема «Ваап — Проект» дозволяє прогнозувати вплив конкретних проектів на виробничий потенціал і фінансовий стан підприємства, забезпечує зниження виробничих витрат і дає змогу підприємству домагатися максимальних вигід.

За природою причин, які викликають інфляцію, її поділяють на інфляцію попиту та інфляцію витрат; за можливостями економічних суб" єктів передбачати (прогнозувати) майбутнє зростання цін — на очікувану та неочікувану.