Синоніми до слова Передова позиція

Синоніми до слова Передова позиція

Приклади використання слова Передова позиція

Валютна позиція відкрита довга — сума активів та позабалансових вимог перевищує суму балансових і позабалансових зобов’язань у кожній іноземній валюті.

Остання позиція здається обгрунтованішою, оскі льки вона враховує як подібну ситуацію, що мала місце серед інших народів (романогерманських, наприклад), так і конкретний аналіз пантеону язичницьких та християнських богів.

Засвоєння інших мов — це лише «нова позиція в попередньому баченні світу», збагачення чужим досвідом по горизонталі, це лише додаток до успадкованого, в якому і глибина і висота.

— Ремусе, я завжди казала, що ця твоя позиція просто сміховинна , — втрутилася місіс Візлі, визираючи з-за плеча Флер і поплескуючи її по спині.

Ідеалістична позиція (а саме суб" єктивний ідеалізм) зв’язана з т.зв. спіритуалізмом.

Основні поняття: класифікатор, позиція класифікатора, ємність класифікатора, резервна ємність класифікатора, еталон класифікатора, категорія класифікатора, реєстрація класифікатора.

— Видно, їх квартирмейстери або передова охорона , — шепнув один з партизанів.

По-перше, правова позиція громадянина, котрий подає скаргу, має вважатися правомірною доти, доки інше не буде встановлено рішенням органу (посадової особи), компетентного розглядати скаргу по суті.

Здавалося, і Кучин і Антон Павлович відчувають певну ніяковість і що їх позиція до головного інженера тунельних споруд не ясна навіть їм самим.

Така позиція обґрунтовується тим, що суди зобов’язані застосовувати, а не створювати норми права.