Синоніми до слова Передова частина

Синоніми до слова Передова частина

Приклади використання слова Передова частина

Частина цих знань, що стосувалися пізнання природи, тривалий час називалася натурфілософією, а інша частина знань називалася моральною філософією.

Економічне зростання зумовлюється рівнем заощаджень, і тезаврована грошова частина їх є джерелом такого зростання.

Коефіцієнт вибуття свідчить про те, яка частина основ-них засобів, з якими підприємство розпочало діяльність у звітно-му періоді, вибула через знос та з інших причин.

Заощадження — це та частина доходу домогосподарства, що не сплачується у вигляді податку та не витрачається на купівлю товарів особистого споживання.

Інша ж частина населення, можливо, навіть більша, залишалася на предковічних землях і входила в усе ближчі й глибші взаємні контакти.

Час оперативної роботи (Топ) — це найпродуктивніша частина робочої зміни, яка витрачається на зміну форми, розмірів, властивостей предмета праці, а також на виконання допоміжних дій, необхідних для здійснення цих змін.

Почасти йому було важко повірити в те, що він оце таким зараз займається, але інша частина його душі - той аспект його характеру, про існування якого він ніколи б не здогадався без метамфетаміну — перебувала в похмурому задоволенні.

До галузей виробничої сфери були віднесені промисловість, сільське господарство, будівництво, частина транспорту і зв’язку, матеріально-технічне постачання тощо.

Частина яру щезла, і нічого не лишалося натомість.