Синоніми до слова Перелік цін

Синоніми до слова Перелік цін

Приклади використання слова Перелік цін

Цей перелік не є незмінним, він періодично змінюється, поповнюється новими галузями, в тому числі похідними.

Перелік консалтингових продуктів формується під впливом потреб клієнтів.

Прибуток у звітному періоді приймається відповідно до рівня цін, що діяли наприкінці року.

Як додаткові джерела для вивчення дисципліни можна порадити праці, перелік яких наведено наприкінці посібника.

Перелік цінних паперів, що перебувають в обігу на конкретному ринку, регламентується чинним законодавством кожної країни, в Україні це — Закон «Про цінні папери та фондову біржу».

Неокейнсіанці відкидають можливість гнучкості цін у короткостроковому періоді, вони вважають, що ціни дуже повільно пристосовуються до змін номінальної пропозиції грошей.

Збільшення обсягів виробництва окремих видів продукції може впливати на зниження цін і відповідно на оберне-не їх співвідношення.

Платон подає перелік тілесних або людських благ: здоров’я, врода, сила, багатство.

Резиденція правителів династій пізнього Мін та Цін.