Синоніми до слова Перелік

Синоніми до слова Перелік

  1. Індекс
  2. Каталог
  3. Опис
  4. Перепис
  5. Прейскурант (певний офіційний список)
  6. Реєстр
  7. Список (запис у певному порядку)
  8. Таблиця

Приклади використання слова Перелік

Зворотний бік довіреності Перелік цінностей, які належить отримати:

Аналітики склали перелік перспективних для пошуку областей.

Перелік показників конкурентоспроможності залежить від об" єкта досліджень, а також від обраної методики визначення конкурентоспроможності.

Перелік функціональних підсистем визначений відповідно до вимог міжнародних стандартів класифікації видів економічної ді-яльності (КВЕД).

Якими видами праці потрібно доповнити наведений перелік за текстом, щоб він став адекватним викладеній тезі?

Згідно з чин-ним законодавством підприємства самі встановлюють перелік і склад статей витрат з метою калькулювання виробничої собівар-тості продукції.

По-друге, неприбуткові установи здійснюють інші види діяльності, вичерпний перелік яких наводиться в статутних документах, укладених на підставі норм відповідних законів про неприбуткові установи.

Згідно з легендою, поширеною серед практиків маркетингу, коли компанії «Проктер енд Гембл» знадобилося проаналізувати свій рекламний бюджет, винахідливий менеджер провів жирну лінію, яка поділила весь перелік витрат на дві нерівні частини.

Сутність ОА та проектування ОСУ передбачає певний перелік етапів його проведення: