Синоніми до слова Індекс

Синоніми до слова Індекс

Приклади використання слова Індекс

Індекс розраховується фахівцями Національного бюро еконо-мічного аналізу Департаменту торгівлі США.

Індекс «умови торгівлі» — відношення експортних цін країни до її імпортних цін.

Якщо структурний індекс більше одиниці, то це означає, що сумарний показник продуктивності (індекс змінного складу) завищується під впливом переходу на випуск більш матеріаломісткої (менш трудомісткої) продукції.

Ідеться про попит на продукцію та інформаційне очікування підвищення цін на продукцію, тобто індекс інфляції.

Ця умова виконується, якщо для будь-якої пари країн агрегатний індекс обсягу перебуває між найвищим й найнижчим коефіцієнтами обсягу категорій, що його складають на будь-якому рівні субагрегації.

Якщо ж структурний індекс менше одиниці, то сумарний показник занижується.

Шляхом ділення номіналь-ного ВВП на індекс-дефлятор ВВП визначають реальний ВВП у постійних цінах.

Для індексації грошових доходів населення використовують індекс споживчих цін на товари і послуги, що входять до складу мінімального споживчого бюджету.