Синоніми до слова Показник

Синоніми до слова Показник

 1. (кризи) свідчення
 2. доказ
 3. ознака
 4. покажчик
 5. показники
 6. дані

Приклади використання слова Показник

 • Показник Розрахункове значення показників Вагомість
 • ПІДСУМКОВІ ДАНІ Показник Кількість замовлень на рік
 • Показник У минулому році У звітному році Відхилення
 • Показник Попередній період Звітний період Відхилення
 • Показник обробки інформації автоматичними пристроями
 • Показник За планом Фактично Відхилення Вплив фактора
 • Показник надійності (Н) також має «подвійне дно».
 • Показник, який обернений до коефіцієнта оборотності.
 • Показник? може бути як позитивним, так і негативним.
 • Показник визначення соціального рівня розвитку праці.
 • Показник Базисний період Звітний період Темп зростання
 • Показник За коштори-сом (для всіх варі-антів) За звітом
 • Показник напруження і-ї функції обчислюється за формулою
 • Показник непрацездатності (Пн) визначається за формулою:
 • Показник має особливо важливе значення для під-приємств.