Синоніми до слова Периферія

Синоніми до слова Периферія

  1. Глухий закуток (далека)
  2. Глушина
  3. Провінція (місцевість)

Приклади використання слова Периферія

— здійснення модернізації переважно не колоніальними методами за принципом «центр — периферія»;

В основі співробітни-цтва можуть бути відносини «вассал — сюзерен», «локомотив — вагон», «центр — периферія», «протон — електрон» і навіть «туз — шістка».

В генії я не пнусь, як дехто, часу теж маю обмаль, а пишу вільної хвилини, бо пишеться, та й, повторюю, нема куди вечорами дітися — периферія, а футбольні баталії відгриміли.

Існує спеціалізація за функціональними ознаками: периферія, мережеве устаткування тощо.

Більше таких, хто склав собі уявлення, що для свого комфортного самопочування у світі мислі та культури він зовсім не потребує української мови, що українська периферія цього світу його не має цікавити.

Тільки земні сноби кажуть про інші світи: «Периферія».

Структура трудової мотивації: мотиваційне ядро й мотиваційна периферія.

На глобальних ринках величезна перевага МНК і фінансових інститутів фінансового центра, а периферія на останньому плані.

В основі співробітництва можуть бути відносини «вассал — сюзерен», «локомотив — вагон», «центр — периферія», «протон — електрон» і навіть «туз — шістка».

Коло середини тисячоліття периферія відпадає, скитство концентрується в межах метрополії на Над-дніпров' ї.