Синоніми до слова Період

Синоніми до слова Період

Приклади використання слова Період

У докритичний період своєї діяльності І. Кант розробив космогонічну гіпотезу, згідно з якою Сонячна система є продуктом поступового охолодження газової туманності.

Аудитору потрібно встановити період перевірки на підставі поданих даних про звітний період підприємства.

— Перший період — боротьба запорожців з мусульманським світом, з татарами й турками, другий — з католицьким світом, з польською шляхтою, і нарешті третій — боротьба з Москвою.

За своєю сутністю ВВП — це ринкова вартість кінцевої продукції, виробленої резидентами країни за відповід-ний період.

Здавалось, планета пережила період бомбардувань і вибухів, які сліпими виверженнями базальту здибилися у височінь, щоб застигнути дико й мертво.

Такий принцип удобрення, який можна кваліфікувати як періодичний через певний період, простежується в усіх народів за парової системи землеробства.

Остання новина — повідомлення з Пулкова — вже не потрапила в газети, її передало нічне радіо: «…Зіставлення даних про політ тіл-супутників дало змогу визначити період і траєкторію їх обертання.

Це говорить про те, що якщо залишок позикової заборгованості за короткостроковими кредитами на кінець періоду нижчий розміру щойно виданих за звітний період кредитів, то щодо довгострокових кредитів спостерігається протилежна тенденція.

Надалі учасники повертаються в сучасні умови, знаходячи основні віхи, з якими вони матимуть справу в період десятиріччя, щоб передбачений ними успіх став реальністю.

Довгостроковий період складається з низки короткострокових періодів, де рівень собівартості продукції та її динаміку визначає закон зниження віддачі ресурсів.