Синоніми до слова Фаза

Синоніми до слова Фаза

  1. період
  2. стадія
  3. етап
  4. (життя — ще) смуга
  5. (генератора) струм
  6. вироблений в одній з обмоток

Приклади використання слова Фаза

Фаза постановки проблеми Розроблення плану Планування Управління

Батенко Л., Планування діяльності підприємства

Фаза зростання — це не що інше, як мобілізація потенційного попиту.

Дугіна С., Маркетингова цінова політика

Фаза промислового застою проходить, і починається промисловий підйом" (с.

Проскурін П., Історія економіки та економічних учень

Фаза зростання створює таку конкуренцію, яка є діючою навіть для олігополістів.

Дугіна С., Маркетингова цінова політика

Фаза у розвиткові соціалізму, за якої відбувається націоналізація промисловості.

Касьянов Георгій, Теорії нації та націоналізму

Фаза зростання являє собою також період раціоналізації виробництва і зниження витрат.

Дугіна С., Маркетингова цінова політика

Фаза постіндустріалізму показує зміщення видів роботи, яку виконують люди, від виробництва до

Лях Віталій, Сучасна зарубіжна соціальна філософія. Хрестоматія

Фаза пристосування до праці - це час, протягом якого людина адаптується до майбутніх умов праці.

Завіновська Г., Економіка праці

Фаза втоми характеризується чітко вираженим зниженням якості роботи за подальшого погіршення функціонального стану людини.

Завіновська Г., Економіка праці

Фаза збирання багатого врожаю надає сенсу усій виконаній раніше роботі, наближає її до українського ідеалу «святої праці».

Каганець Ігор, Згадай себе!