Синоніми до слова Фаза

Синоніми до слова Фаза

 1. період
 2. стадія
 3. етап
 4. (життя — ще) смуга
 5. (генератора) струм
 6. вироблений в одній з обмоток

Приклади використання слова Фаза

 • Фаза постановки проблеми Розроблення плану Планування Управління
 • Фаза зростання — це не що інше, як мобілізація потенційного попиту.
 • Фаза промислового застою проходить, і починається промисловий підйом" (с.
 • Фаза зростання створює таку конкуренцію, яка є діючою навіть для олігополістів.
 • Фаза у розвиткові соціалізму, за якої відбувається націоналізація промисловості.
 • Фаза зростання являє собою також період раціоналізації виробництва і зниження витрат.
 • Фаза постіндустріалізму показує зміщення видів роботи, яку виконують люди, від виробництва до
 • Фаза пристосування до праці - це час, протягом якого людина адаптується до майбутніх умов праці.
 • Фаза втоми характеризується чітко вираженим зниженням якості роботи за подальшого погіршення функціонального стану людини.
 • Фаза збирання багатого врожаю надає сенсу усій виконаній раніше роботі, наближає її до українського ідеалу «святої праці».
 • Фаза стійкої працездатності, або стійкого стану, характеризується найвищою для конкретного працівника продуктивністю праці.
 • Фаза використання полягає у використанні економічно акти-вного населення на підприємствах, в організаціях і в економіці загалом.
 • Фаза економічного циклу розвитку економічної системи є базовим зовнішнім чинником, що впливає на фінансову стійкість підприємства.
 • Фаза розробки продукції має на меті, крім іншого, створення марки, упаковки, етикетки, а також комплексу супровідних по-слуг (сервісу).
 • Фаза ознайомлення вважається успішно завершеною, якщо консультант і клієнт уклали угоду, у якій зобов’язалися працювати разом за завданням або проектом.