Синоніми до слова Періодичний

Синоніми до слова Періодичний

Приклади використання слова Періодичний

Періодичний — це аналіз, що проводиться систематично через певний інтервал часу.

Купонна норма прибутковості - це процентна ставка, за якою власникові облігації виплачується періодичний прибуток.

Можливі такі два варіанти використання розподілів: автоматично, під час уведення проведень, чи періодично (періодичний автоматичний розподіл).

Як відомо, періодичний закон надавав можливість систематизувати знання як про відкриті, так й ще не відкриті хімічні елементи.

Види аналізу залежно від періодичності проведення: разовий та періодичний (щоденний, щотижневий, місячний, квартальний, річний).

Рух точки в таких випадках має періодичний характер.

За періодичністю проведення аналізу виділяють разовий та періодичний аналіз.

У підсобних господарствах рекомендується періодичний вибірковий контроль м’ясних і молочних продуктів, кормів.