Синоніми до слова Поневолити

Синоніми до слова Поневолити

Приклади використання слова Поневолити

Щоб зручніше поневолити пер мя нів, митрополит Феодосій, маючи війсь ко вий загін, ставить монастир у граді Чердиня. (Град Чердинь стоїть на березі річки Колва.

Після хрестин Мазепа заявив Кочубеєві, що Москва хоче поневолити Україну.

За усталеним у тих краях Америки звичаєм я міг би силоміць поневолити їх і зробити з них своїх рабів.

Нині вони Азія, завтра від Європи переймуть те, що їм потрібно, щоб поневолити Європу …

За нашою планетою стежить силасиленна чужорідних розумних істот, що прагнуть або знищити людство, або поневолити його.

Саме він уперше наголосив на рятівній місії козаків стосовно України, зокрема на тому, що вони перешкоджали панам цілковито поневолити південну Русь (тобтоУкраїну.

Воїни вважають, що Спартак хоче їх наказами поневолити, і тому вони з нього починають кепкувати.

І смо ленці, ставши москвинськими рабами, смолу і дьоготь даватимуть, як данину. (Мало тверців, рязанців, новгородців, пер мянів перемогти, поневолити, треба приму сити їх, щоб вони працювали на москвинів.

Ми вже зазначали, що не було ніколи жодних вільних жінок, яких не могли б поневолити чоловіки, і що поділ на дві статі аж ніяк не спричинив поділу на касти.