Синоніми до слова Поневолення

Синоніми до слова Поневолення

Приклади використання слова Поневолення

Її основним завданням була оборона українського населення від німецького, а потім большевицького поневолення.

Чужоземне поневолення нерідко є прологом до відродження нації, якщо вона духовно не зломлена.

«Більшовизм є модерний спосіб поневолення українського народу Москвою , — на таку думку наштовхує читача внутрішня логіка художніх образів Косинки» , — пише один з новітніх критиків.

Всі ті її «дрінки» не були напевно добровільною даниною її поневолення і вимагали вони старанного розслідування і відповідного трактування.

Зародження козацтва Загроза поневолення й загибелі стала причиною появи на порубіжних землях України небувалої ра ніше форми народного самозахисту — козацтва.

В Галичині вони переконуватимуть «свідомих українців», що, за всіх своїх вад, є їхньою останньою надією, рятівником неньки-України від червоного реваншу зі сходу та чергового поневолення імперією.

Та вже незабаром вийшло на яву, що всі ці візантійські місіонери в меншій або більшій мірі були агентами Візантії, ціллю якої було поневолення Болгарії" (Др.

Той мусив погодитися, бо часи надходили грізні й кликали всіх, хто не хоче нового поневолення, до зброї.

В якому стані поневолення, гніту, визиску й нужди находиться український нарід, мимо таких величавих перспектив і можливостей?