Синоніми до слова Поєднувати

Синоніми до слова Поєднувати

  1. сполучати
  2. злучати
  3. (серця) єднати
  4. дружити
  5. (у шлюбі) одружувати
  6. (а з б) пов'язувати
  7. суміщати
  8. (з недолею) примиряти
  9. поєднати
  10. об'єднувати

Приклади використання слова Поєднувати

Правильно зіграна і представлена в панто мімі, ця музика має поєднувати в досконалій гармонії землю й небо.

Це пояснюється тим, що держави з метою уникнення кризових явищ намагаються розумно поєднувати стихійний розвиток ва-лютних відносин з їх державним регулюванням.

Отже, необхідно інтегрувати, органічно поєднувати інформаційні та виробничі технології.

Щоб вийти переможницею в подібній сутичці, жінка повинна вміло поєднувати зворушливі сльози і героїчні усмішки, шантаж і ко кетство.

Що стосується самого визначення міжнародного договору, то в сучасних підходах достатньо поєднувати юридичний критерій (множинність відносин) з економічним (належність до комерцій-ної сфери).

Потім він почав поєднувати в одному логічному ланцюгу усі події, пов’язані з цим сріблом: викрадення у старого ювеліра — сцена у «Брістолі» — повернення срібних — пан Пантелеймон перераховує, шукає ще однієї монети — не знаходить — вішається.

Еразм нещадно таврує служителів церкви, які водночас проповідують любов до ближнього й благословляють насильство та розбій: «Як можна поєднувати шолом і митру?

Журнали та газети для жінок дають безліч порад хазяйкам: як зберегти свою сексу альну привабливість, миючи посуд, як лишатися тен дітною під час вагітності, як поєднувати кокетство, вишуканість, материнство і господарство.

Я можу поєднувати також тіла з іншими долями або з власною.

Ці дві форми сплати ФСП його платники можуть поєднувати.