Синоніми до слова Поєднуватися

Синоніми до слова Поєднуватися

  1. з'єднуватися
  2. сполучатися
  3. зливатися
  4. змішуватися
  5. поєднатися
  6. згуртуватися
  7. (коханих) злучити

Приклади використання слова Поєднуватися

Проте мис, виступ якого їм довелося вже обігнути, мав поєднуватися з материком.

Індивідуальний навчальний план студента включає нормативні та вибіркові змістові модулі, що можуть поєднуватися у певні навчальні дисципліни.

В ряді господарських агропромислових формувань за останні роки почало поєднуватися з промисловою переробкою і зерновиробництво — механізований тік, сушильний цех, міні-елеватор, млин, крупорушка, комбікормовий завод (цех).

Усі ці здібності повинні поєднуватися з високою фаховою кваліфікацією, моральними якостями, відданістю своїй корпорації, сумлінністю в роботі.

Про хиткість цього звичаю може свід чити довільність його дотримання: у «кла сичному» варіанті У. передували заручи нам, але могли поєднуватися з ними, проводитися після них або й зовсім не проводитися.

Цікавий образ короля, який віддавав накази, що не могли не виконуватися: автор підштовхує нас до думки, що влада і мудрість мусять завжди поєднуватися.

Опора на методи переконання у здійсненні державного управління не виключає того, що переконання має поєднуватися з методами примусу, коли в цьому виникає необхідність.

Усі окремі класи в моделі можуть поєднуватися один з одним — вільно асоціюватися або тісно пов’язуватися.

Зрозуміло, що таке високостатусне слово мусить поєднуватися в іменах зі словами відповідного рівня.

Світовий досвід показує, що політика подолання бідності має поєднуватися з політикою становлення середнього класу.