Синоніми до слова Престиж

Синоніми до слова Престиж

  1. (лідера) добра слава

Приклади використання слова Престиж

Провід Українських Націоналістів схильний був іти на згоду, на компроміс, щоб зберегти тільки престиж Організації та Голови ПУН, бо раз цей авторитет пропаде — ціла Організація покотиться по похилій площі.

Інколи батько, брат, дядько, якийсь родич, давній друг, котрі якимось чи ном зуміли зберегти свій колишній престиж: саме на когось із них вона й покладається.

Водночас «гуртки якості» дають їхнім учасникам простір для самовираження, відчуття причетності до справ підприємства, почуття відповідальності за престиж його продукції.

Тому справа з рівня звичайного інциденту відразу підскочила на кілька щаблів, бо ставкою у грі ставав престиж Сюрте, а власне, кримінальної поліції, й шеф доручив мені розслідувати цей випадок.

Навіть не за місце, де жити, а ще й за могутність, за престиж, за вплив, за славу, за ринки і ще бозна за що.

Від чіткості та продуманості міграційної політики залежить подальший розвиток і ефективність трудової міграції в Україні, визнання та престиж держави у світі.

Він був досить стриманий, та коли йшлося про його престиж, коритися було не під силу.

Вивітрюються престиж і владна магія, властивості, якими ідеал впливає на людину.

Під час того обговорення кілька разів було тяжко уражено капітанів престиж у питанні, хто командуватиме всім.