Синоніми до слова Префікс

Синоніми до слова Префікс

Приклади використання слова Префікс

Префікси в українській мові використовуються здебільшого. для надання основному значенню різноманітних додаткових відтінків, для його. остаточного оформлення.

Курс сучасної української літературної мови, I, 1951, 348

Префікс «а — «має заперечувальне, а «ра — «- підсилююче значення.

Невідомий Автор, Дгаммапада

Префікс пишуть разом з найменуванням одиниці (міліметр, кіловат, мегом).

Колотило Д. М., Технологічні процеси галузей промисловості

Префікс «євро» свідчить про те, що національна валюта вийшла з-під контролю національних валютних органів, зокрема центрального банку-емітента.

Мозговий О., Міжнародні фінанси

Префікс «євро» зовсім не означає того, що вказана валюта перебуває в Європі, що нею володіють європейці або що вона розміщена в європейському банку.

Мозговий О., Міжнародні фінанси