Синоніми до слова Прецедент

Синоніми до слова Прецедент

  1. подібний випадок в минулому

Приклади використання слова Прецедент

  • Про гонорар докторові Дерижанову я надумалася так: його питай не питай, він нічого виразно не скаже, я се знаю з деяких прецедентів.
  • [5-й чиновник:] У вас нема посилань на авторитети. Це не має прецедентів у науці. [Мічурін:] То й добре… Тепер наука їх матиме.
  • Навіть найбільш загальний екскурс в історію містобудування свідчить, що не було ще такого прецеденту, щоб нові засоби відкидали зроблене у цій галузі раніше.
  • Мені не слід було забувати, що по судах цієї, як і всіх англо-американських країн, вирішальну роль грають не закони, лише прецеденти.
  • Прецедент такий в майбутнім Подав би прикрий приклад.
  • Прецедент такої методології запропонував чи не вперше відомий російський філософ А. Лосєв.
  • Прецедент не є джерелом права; рішення суду в конкретній цивільній справі є обов’язковим виключно для сторін, що беруть участь у цій справі.