Синоніми до слова Прецедент

Синоніми до слова Прецедент

  1. подібний випадок в минулому

Приклади використання слова Прецедент

Про гонорар докторові Дерижанову я надумалася так: його питай не питай, він нічого виразно не скаже, я се знаю з деяких прецедентів.

Леся Українка, V, 1956, 236

[5-й чиновник:] У вас нема посилань на авторитети. Це не має прецедентів у науці. [Мічурін:] То й добре… Тепер наука їх матиме.

Олександр Довженко, I, 1958, 425

Навіть найбільш загальний екскурс в історію містобудування свідчить, що не було ще такого прецеденту, щоб нові засоби відкидали зроблене у цій галузі раніше.

Вечірній Київ, 26. VI 1971, 4

Мені не слід було забувати, що по судах цієї, як і всіх англо-американських країн, вирішальну роль грають не закони, лише прецеденти.

Іван Кулик, Записки консула, 1958, 67

Прецедент такий в майбутнім Подав би прикрий приклад.

Шекспір Вільям, Венеціанський купець

Прецедент такої методології запропонував чи не вперше відомий російський філософ А. Лосєв.

Лозко Галина, Пробуджена Енея Європейський етнорелігійний ренесанс

Прецедент не є джерелом права; рішення суду в конкретній цивільній справі є обов’язковим виключно для сторін, що беруть участь у цій справі.

Шимон С., Цивільне та торгове право зарубіжних країн